Frem fra glemsel-fortellinger på podcast

Det startet som en idé til Den kulturelle spaserstokken. Liv Karin Sand Bruer i Skedsmo kommune og miljøterapeut Kjellaug Solemdal i miljø- og mestringsteamet i Kjerulfsgate boliger, hadde et ønske om å ta vare på de gode historiene som noen av de eldre beboerne hadde opplevd fra sin oppvekst før og under krigen. Elever fra medier og kommunikasjon ved Lillestrøm videregående tok på seg oppgaven og produserte en podcast der Svanhild Berg (88) og Fridtjov Andreas Angermo (90) forteller personlig om sine oppvekstminner.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more